Laddar...

2016 Audi Q7

117653

2016 AUDI Q7 BY 【VG】VIP GROUP

Edit & Convert BY:BINGFENGZHAO

Screenshot BY:VG-TONG

Car features:

HQ interior

Working dials

Working steering wheel

Hands on steeringwheel

2016 AUDI Q7 BY 【VG】VIP GROUP

MOD制作:赵冰峰

截图: VG-TONG

车辆介绍:

精致的内饰

可使用的表盘

正确的驾驶员位置


数据:无需更改数据,直接用原游戏数据即可,如想改为后驱车请自行修改数据。

安装方法:

请使用openIV软件进行全盘搜索,得出最新的路劲后替换它!

本MOD由【VG】VIP GROUP免费提供,请勿用于其他商业用途!

如想了解更多MOD进程,欢迎加入

【VG】VIP GROUP 团队QQ群:530797391
Show Full Description

Först uppladdad: 10 maj 2016
Senast uppdaterad: 10 maj 2016
Senast nedladdad: 5 timmar sedan

All Versions

  (current)

117653 nerladdade , 20 MB
10 maj 2016

72 Kommentarer