Laddar...

Yoimiya from Genshin Impact [Add-On Ped] 1.0

1337

Yoimiya 1.0

Hi guys

I share with you a ped in Genshin Impact
Model By mihoyo
Convert for GTA 5 : Mrtank

How to instal

use this Add-Ons.
https://www.gta5-mods.com/scripts/addonpeds-asi-pedselector

thanks and see you next time :)

Video:https://youtu.be/QO_SuPsDt6E

My QQ Group:604448943

-----------------------------------------------------------------------------------------
中文介绍:

宵宫 1.0

本模组未经许可禁止制作整合包!!!

欢迎使用此模组制作游戏视频,但禁止制作如R-18&R-18G的视频!!!转载到其他网站或二次制作视频需说明模型作者“米哈游”和模组作者“Mrtank/坦克君”

建议使用Addonped来安装此mod

宵宫是米哈游出品的游戏《原神》及其衍生作品中的角色。
才华横溢的烟花工匠。「长野原烟花店」现任店主,被誉为「夏祭的女王」,在稻妻城内可谓是家喻户晓。
——「正是因为有大家的寄托,烟花才能以如此美妙的姿态一直存在下去吧。」

模型作者:米哈游
Mod制作由Mrtank(b站id:贴吧坦克君)完成。

演示视频:https://www.bilibili.com/video/BV1FQ4y1m7d4/
坦克君的个人群:604448943
Show Full Description

Först uppladdad: 26 augusti 2021
Senast uppdaterad: 26 augusti 2021
Senast nedladdad: 4 timmar sedan

All Versions

 1.0 (current)

1337 nerladdade , 20 MB
26 augusti 2021

7 Kommentarer